מבט לעולם החרדי מזווית מיוחדת – דרך שתי נשים חרדיות שבדרכן עושות מהפכה שקטה, אך מצייתות לכללי המשחק החרדיים .