מספרים שעבריינים קברו גופה ביסודות בניין כלל בירושלים. וזאת הסיבה לכך שלעסקים שנפתחו בבניין אין מזל…