לפני כמעט מאה שנה הוקמה ליד ירושלים עיר גנים דמוית תל־אביב: רחביה. תושביה – בכירי התנועה הציונית, סמ"ך־טי"תים יוצאי היישוב הישן, יקים שעלו ארצה עם שפתם ותרבותם. בווילות הפאר נערכו קבלות פנים לפקידי המנדט ולנכבדי הציבור הערבי, עשרות הרופאים שיחקו במגרש הטניס, ואפילו מלך או שניים נרשמו בפנקס התושבים. סרט תיעודי חדש מתחקה אחר החיים בשכונה שנחשבה במשך שנים לשם נרדף לאליטה שבעה ומנותקת, ומברר מה נשאר היום מהתדמית