מפגש בין שני יצורים חיים המגיעים משני עולמות שונים המושפעים ותלויים זה בזה.