ספינת משא שטה בעולם מוצף מים. תקווה אחרונה לחיים חדשים מתגלה בבטן הספינה.