ילדים ממציאים דמויות שממציאות כל מיני דברים שהאנושות צריכה בדחיפות