שלושה חברים טובים ושותפים בהוסטל לאנשים עם מוגבלות שכלית נאלצים להיפרד לדירות נפרדות.

תהליך המעבר חושף אותנו לעולמם הקסום, ומעלה שאלות בנוגע לדרך שבה אנו תופסים אנשים בעלי מוגבלויות.

זוכה פרס ראשון בפסטיבל הסולידריות 2019