עדר, כבשים שחורות ואינדיווידואליסטים. בסרט אחד. סרט על מקום