סיפורו של מוכר פרחים שכונתי במזרח ירושלים שנקלע למרכזו של מאבק כוחות גדול ממנו