שלושה חברים מחפשים במשך לילה את חברם הנעלם וחופשים בפנינו את מערך הכוחות הסבוך במזרח ירושלים