שגרת יומו הקסומה של שומר תחנה. בין קרון לרכבת, מתגלה עולם חדש.