4 משוררים, 4 סרטים קצרים על שירה. כל פרק הוא סרט קצר שעומד בפני עצמו ומעביר למסך ביטוי קולנועי של שירה ישראלית עכשווית. אופיר נוריאל נולד חריג, והוא כותב שירה בתוך יום יום של עבודה במחסן המרכזי של חברת החשמל ברידינג. הילה להב עזבה את ישראל והיא מחפשת את הבית בזכרונות. בין הסעה של ילדיו לגן לאיסופם חזרה הביתה, רון דהן חי את מלחמת לבנון השנייה. יונתן ברג יצא מבית הוריו בהתנחלות הדתית פסגות ומאז הוא מנסה להשיל מעליו עוד ועוד הגדרות ולהמציא עצמו מחדש כיהודי וכאדם חופשי בעת ובעונה אחת.